Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

lostinspace
18:08
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted fromintotheblack intotheblack
lostinspace
18:02
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

November 29 2017

lostinspace
20:40
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 27 2017

lostinspace
16:43

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

November 25 2017

lostinspace
15:42

Niektóre kobiety dają z siebie stanowczo za dużo.

Latają za beznadziejnymi palantami - są w stanie zrobić dla nich wszystko za namiastkę jakiegokolwiek uczucia, ba.. zainteresowania.

Wiesz, kiedyś to może i go to wzruszało. Kiedyś być może nawet Ci za to podziękował.... a teraz? Teraz oczekuje, że wszystko mu się należy, a ile tak naprawdę daje z siebie?

No własnie... Twoje łzy powinny być dla prawdziwego mężczyzny największą w życiu porażką. Jakim mężczyzną jest więc on? Kochanie, przejrzyj na oczy i dopuść do siebie myśl, że związki nie polegają na spełnianiu czyiś oczekiwań - albo Cię kocha za to jaka jesteś, albo niech sobie zainstaluje Simsy, bo życie to nie festiwal nieustannej adoracji i spełniania wygórowanych oczekiwań.

Ludzie przychodzą i odchodzą, a osoba, którą codziennie rano widzisz w lustrze pozostanie z Tobą, tak prawdziwie - do końca. Kiedy sprawiłaś, że twoja lustrzana przyjaciółka szczerze się uśmiechnęła? Kiedy powiedziała sobie, że jest piękna - że może wszystko, bo niczego jej nie brakuje?

Jeśli pokochasz siebie, to pokocha Ciebie świat. A jak to z losem bywa - w miłości kusi szczęście.

Zrób coś dla siebie, bezinteresownie, szczerze, bo jesteś tego warta.

Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe

November 24 2017

lostinspace
19:53
The worst prison of them all.
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
lostinspace
19:51
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
lostinspace
19:51
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
lostinspace
19:48
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:48

November 23 2017

lostinspace
19:45
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
lostinspace
19:44
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.

November 22 2017

lostinspace
18:58
7075 7faf 500
Reposted fromFlau Flau

November 17 2017

17:29
2227 cb2b 500

moody-nature:

Winter road | By Tore Heggelund
lostinspace
17:18
3518 7132 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
17:10
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viatacolatawysoko tacolatawysoko

November 14 2017

lostinspace
18:22
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
lostinspace
18:14
0706 a4f3 500
Reposted fromseasons seasons

November 07 2017

lostinspace
19:58
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

October 30 2017

lostinspace
18:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl