Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

lostinspace
17:03
lostinspace
16:49
8021 2c95 500
Reposted bygreenloud greenloud

September 27 2017

lostinspace
11:35
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
11:34
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaRekrut-K Rekrut-K

September 23 2017

lostinspace
09:08
7085 3c93 500

September 21 2017

lostinspace
18:58
4024 7583 500
lostinspace
18:19
3224 3b10 500
lostinspace
16:05
2564 629e 500
Reposted byshakemeMonia94aanisiowenotnowPorannyfabuleuxBrainyzlapmniezabiodrakhaldarkersjointskurwysynmoonlitskyinfidelitasperfectdayhormezaalexandersmith8805lottibluebellcleriiLalliaimiak
lostinspace
16:05
2562 e531 500
lostinspace
16:04
2560 8012 500
Reposted bydarkers darkers
lostinspace
16:04
2555 ef9f 500

September 19 2017

lostinspace
17:34
7064 a61f
lostinspace
17:28
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viamikrokosmos mikrokosmos
lostinspace
14:26
0035 993e
lostinspace
14:04
6125 db58 500
Reposted byfrittatensuppepnrdoravarga

September 18 2017

lostinspace
20:27
20:21
1885 055d 500
lostinspace
20:14
9020 091e
lostinspace
20:10
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
lostinspace
20:07
0140 9337 500
Reposted bymorelight morelight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl