Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

lostinspace
3174 7cb7
lostinspace

April 01 2017

lostinspace

March 31 2017

lostinspace
"Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegając procesom myślowym: dzielą się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało."
— Dmitrij Głuchowski
Reposted byveta veta

March 30 2017

lostinspace
8509 3e6e

March 29 2017

lostinspace
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lostinspace
myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, (...) te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość
— Marek Hłasko
Reposted fromrenioo renioo
lostinspace
Pustki

Gdyby przyszło mi kiedyś zapomnieć
A ból za bardzo rozpanoszył się w ciele
Przypomnij mi, proszę
Ileż to gwiazd musiało nieraz zgasnąć,
abyśmy mogli odnaleźć swą drogę w tym świecie

Gdyby pamięć pokrył kurz
A nić żalu przewlokła się przez serce
Nie pozwól zwątpić
Że tam, gdzie nie powstały jeszcze myśli,
słusznie pozwoliłam, byś prowadził mnie za rękę

Gdyby pamięć zawiodła
to tak jakby mieć w sobie
zimne, puste miejsce
A przecież człowiek nie może
nosić w sobie pustki, to niedorzeczne

lostinspace.soup.io
lostinspace

"To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nieważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nieważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…
Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów 'zapomnij'. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę."

Stanisław Lem "Obok Magellana"

— Stanisław Lem "Obok Magellana"

March 28 2017

lostinspace
9840 425b 500
Reposted bymay29th may29th
lostinspace
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viaznikajac znikajac

March 26 2017

9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viabe-yourself be-yourself
lostinspace
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir vialittlefool littlefool
lostinspace
lostinspace
6384 aaef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
lostinspace
6293 078b
lostinspace
6234 41ff 500

March 24 2017

lostinspace
lostinspace
2205 db59
Reposted frompastainmy pastainmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl